หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 17- 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 058 การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 เมืองทองธานี เวที ห้อง เวที 18 ก.พ. 2558 17.00-18.00
-
2 059 การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 เมืองทองธานี เวที ห้อง เวที 18 ก.พ. 2558 18.00-19.00
-
3 069 การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 เมืองทองธานี โซน B1 17 ก.พ. 2558 09.00-12.00
-
4 077 การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 เมืองทองธานี โซน B1 17 ก.พ. 2558 12.00-15.00
-
5 070 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 เมืองทองธานี โซน B1 17 ก.พ. 2558 15.00-18.00
-
6 072 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 เมืองทองธานี โซน B2 17 ก.พ. 2558 09.00-12.00
-
7 073 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 เมืองทองธานี โซน B2 17 ก.พ. 2558 12.00-15.00
-
8 074 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 เมืองทองธานี โซน B2 17 ก.พ. 2558 15.00-18.00
-
9 075 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 เมืองทองธานี โซน c1 17 ก.พ. 2558 09.00-12.00
-
10 080 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 เมืองทองธานี โซน c1 17 ก.พ. 2558 12.00-15.00
-
11 081 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 เมืองทองธานี โซน c1 17 ก.พ. 2558 15.00-18.00
-
12 084 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เมืองทองธานี โซน c2 17 ก.พ. 2558 09.00-12.00
-
13 085 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 เมืองทองธานี โซน c2 17 ก.พ. 2558 12.00-15.00
-
14 086 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 เมืองทองธานี โซน c2 17 ก.พ. 2558 15.00-18.00
-
15 088 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 เมืองทองธานี โซน A1 18 ก.พ. 2558 09.00-12.00
-
16 091 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 เมืองทองธานี โซน A1 18 ก.พ. 2558 12.00-15.00
-
17 093 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 เมืองทองธานี เวที 19 ก.พ. 2558 09.00-11.00
-
18 094 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 เมืองทองธานี เวที 19 ก.พ. 2558 11.00-13.00
-
19 096 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น เมืองทองธานี เวที 19 ก.พ. 2558 13.00-15.00
-
20 097 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น เมืองทองธานี โซน A1 18 ก.พ. 2558 15.00-18.00
-
21 098 การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น เมืองทองธานี เวที 17 ก.พ. 2558 16.00-17.30
-
22 100 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 เมืองทองธานี เวที 17 ก.พ. 2558 10.30-11.30
-
23 101 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 เมืองทองธานี เวที 17 ก.พ. 2558 11.30-12.00
-
24 105 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 เมืองทองธานี เวที(เรียนร่วม) 18 ก.พ. 2558 16.30-17.30
-
25 106 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 เมืองทองธานี เวที(เรียนร่วม) 18 ก.พ. 2558 17.30-18.30
-
26 176 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 เมืองทองธานี เวที(เรียนร่วม) 19 ก.พ. 2558 12.00-13.00
-
27 177 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 เมืองทองธานี เวที(เรียนร่วม) 19 ก.พ. 2558 13.00-14.00
-
28 108 การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น เมืองทองธานี เวที(เรียนร่วม) 19 ก.พ. 2558 14.00-15.00
-
29 109 การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 เมืองทองธานี เวที 17 ก.พ. 2558 16.00-18.00
-
30 110 การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 เมืองทองธานี เวที(เรียนร่วม) 19 ก.พ. 2558 15.00-17.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นายเทิดทูน บุญประกอบ EMAIL terdtoon21@gmail.com
โทร 081-3558011,081-2349904
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]