หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 27 36 30
2 002 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 17 47 25
3 003 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 12 18 14
4 004 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 22 57 35
5 005 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 21 57 32
6 006 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 10 24 15
7 007 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 35 60 43
8 008 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 3 22 8
9 009 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 31 51 38
10 010 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ 23 35 24
11 011 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 10 42 18
12 012 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 28 63 40
13 013 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 9 16 10
14 014 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 16 36 23
15 015 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 24 71 36
16 016 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 8 8 8
17 017 โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 13 40 19
18 018 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 17 48 27
19 019 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 25 58 36
20 020 โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 15 33 20
21 021 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 29 23
22 022 โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 3 3 3
23 023 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 23 55 33
24 024 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1 1 1
25 025 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 22 59 33
26 026 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น 14 28 19
27 027 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา 6 8 7
28 028 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ด 17 25 21
29 029 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 20 63 34
30 030 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 32 76 47
31 031 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 32 56 39
32 032 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 29 67 41
33 033 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 16 64 29
34 034 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 18 57 30
35 035 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 17 42 26
36 036 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 15 31 19
37 037 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 13 44 22
38 038 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 26 90 44
39 039 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 8 31 15
40 040 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 15 33 20
41 041 โรงเรียนธรรมิกวิทยา 15 23 19
42 042 โรงเรียนประชาบดี 14 26 18
43 043 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 1 2 1
44 044 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 11 24 16
45 045 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 9 33 16
46 046 โรงเรียนศรีสังวาลย์ 27 48 32
47 047 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 2 4 3
48 048 โรงเรียนสอนคนตาบอด จ.ลพบุรี 10 14 11
49 049 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 13 27 18
50 050 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 21 73 36
51 051 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 15 56 28
52 052 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 9 11 9
53 053 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 8 16 11
54 054 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 8 23 12
55 055 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 19 67 33
56 056 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 8 24 13
57 057 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 8 14 9
58 058 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 6 13 8
59 059 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 7 32 14
60 060 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 18 36 22
รวม 941 2250 1336
3586

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นายเทิดทูน บุญประกอบ EMAIL terdtoon21@gmail.com
โทร 081-3558011,081-2349904
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]