ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 24 3 3 1 30
2 นครราชสีมาปัญญานุกูล 22 7 2 1 31
3 ศรีสังวาลย์ 22 5 0 0 27
4 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 21 6 0 1 27
5 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 21 1 3 0 25
6 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 19 4 1 0 24
7 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น 18 8 5 1 31
8 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล 17 1 3 0 21
9 ภูเก็ตปัญญานุกูล 16 5 3 0 24
10 โสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 16 2 0 0 18
11 แพร่ปัญญานุกูล 15 10 2 1 27
12 พิจิตรปัญญานุกูล 15 6 0 0 21
13 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 14 4 1 1 19
14 สอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ 14 3 1 3 18
15 กาวิละอนุกูล 14 3 0 0 17
16 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา 13 6 2 1 21
17 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 13 3 1 0 17
18 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 13 3 0 0 16
19 เพชรบุรีปัญญานุกูล 13 2 0 0 15
20 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 13 1 2 2 16
21 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 12 7 0 0 19
22 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 12 5 0 0 17
23 น่านปัญญานุกูล 12 4 0 0 16
24 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 12 3 0 1 15
25 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 11 4 0 0 15
26 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 10 10 2 1 22
27 อุบลปัญญานุกูล 10 5 3 0 18
28 ประชาบดี 10 4 0 0 14
29 ธรรมิกวิทยา 10 3 1 1 14
30 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 10 3 0 1 13
31 นครสวรรค์ปัญญานุกูล 10 0 1 1 11
32 สอนคนตาบอดกรุงเทพ 9 4 0 0 13
33 พิษณุโลกปัญญานุกูล 9 0 1 0 10
34 ชุมพรปัญญานุกูล 8 3 1 0 12
35 ระยองปัญญานุกูล 8 3 0 0 11
36 สงขลาพัฒนาปัญญา 8 2 0 0 10
37 เชียงรายปัญญานุกูล 8 1 0 0 9
38 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 7 5 2 0 14
39 การศึกษาคนตาบอดลำปาง 7 4 2 4 13
40 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 7 1 2 3 10
41 กาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 7 1 0 0 8
42 เศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 6 3 0 0 9
43 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 6 2 0 0 8
44 โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 6 1 0 0 7
45 โสตศึกษาจังหวัดตาก 5 3 1 0 9
46 ลพบุรีปัญญานุกูล 5 3 1 0 9
47 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 5 3 0 0 8
48 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 5 2 1 0 8
49 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 5 2 1 0 8
50 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 4 3 0 0 7
51 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 4 2 0 0 6
52 ศึกษาพิเศษชัยนาท 2 0 0 0 2
53 สำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 2 0 0 3
54 โสตศึกษาจังหวัดพังงา 1 0 0 0 1
55 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 0 2 0 0 2
56 ปัญญาวุฒิกร 0 1 0 0 1
57 การศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น 0 0 0 2 0
58 การศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ด 0 0 0 1 0
59 สอนคนตาบอด จ.ลพบุรี 0 0 0 1 0
60 การศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา 0 0 0 1 0
รวม 585 184 48 29 846