ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 15 11 4 30 24 3 3 1 30
2 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 14 5 7 26 21 6 0 1 27
3 ศรีสังวาลย์ 9 10 5 24 22 5 0 0 27
4 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น 9 8 14 31 18 8 5 1 31
5 น่านปัญญานุกูล 5 2 1 8 12 4 0 0 16
6 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 5 2 0 7 12 7 0 0 19
7 สอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ 4 7 5 16 14 3 1 3 18
8 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 5 4 13 13 1 2 2 16
9 โสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 2 2 8 16 2 0 0 18
10 สอนคนตาบอดกรุงเทพ 4 1 4 9 9 4 0 0 13
11 แพร่ปัญญานุกูล 4 1 3 8 15 10 2 1 27
12 พิจิตรปัญญานุกูล 4 0 3 7 15 6 0 0 21
13 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล 3 5 3 11 17 1 3 0 21
14 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 3 4 1 8 12 3 0 1 15
15 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 3 3 4 10 19 4 1 0 24
16 นครราชสีมาปัญญานุกูล 3 2 3 8 22 7 2 1 31
17 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 2 3 8 13 3 0 0 16
18 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 3 1 2 6 11 4 0 0 15
19 การศึกษาคนตาบอดลำปาง 3 1 2 6 7 4 2 4 13
20 ประชาบดี 2 6 1 9 10 4 0 0 14
21 อุบลปัญญานุกูล 2 4 1 7 10 5 3 0 18
22 เศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2 4 0 6 6 3 0 0 9
23 เพชรบุรีปัญญานุกูล 2 3 3 8 13 2 0 0 15
24 ภูเก็ตปัญญานุกูล 2 2 1 5 16 5 3 0 24
25 ระยองปัญญานุกูล 2 1 0 3 8 3 0 0 11
26 สงขลาพัฒนาปัญญา 2 0 1 3 8 2 0 0 10
27 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 2 0 1 3 6 2 0 0 8
28 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 2 0 1 3 5 3 0 0 8
29 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1 9 3 13 21 1 3 0 25
30 กาวิละอนุกูล 1 5 3 9 14 3 0 0 17
31 นครสวรรค์ปัญญานุกูล 1 2 3 6 10 0 1 1 11
32 กาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 1 3 5 7 1 0 0 8
33 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1 1 2 4 13 3 1 0 17
34 โสตศึกษาจังหวัดตาก 1 1 0 2 5 3 1 0 9
35 โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1 0 1 2 6 1 0 0 7
36 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1 0 1 2 5 2 1 0 8
37 สำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 0 0 1 1 2 0 0 3
38 โสตศึกษาจังหวัดพังงา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
39 ธรรมิกวิทยา 0 4 1 5 10 3 1 1 14
40 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา 0 2 5 7 13 6 2 1 21
41 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 0 2 2 4 5 2 1 0 8
42 ชุมพรปัญญานุกูล 0 2 0 2 8 3 1 0 12
43 ศึกษาพิเศษชัยนาท 0 2 0 2 2 0 0 0 2
44 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 1 2 3 10 10 2 1 22
45 เชียงรายปัญญานุกูล 0 1 2 3 8 1 0 0 9
46 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 0 1 1 2 12 5 0 0 17
47 พิษณุโลกปัญญานุกูล 0 1 1 2 9 0 1 0 10
48 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 0 1 0 1 7 1 2 3 10
49 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 0 0 3 3 14 4 1 1 19
50 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 3 3 10 3 0 1 13
51 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 0 0 1 1 4 3 0 0 7
52 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 0 0 0 0 7 5 2 0 14
53 ลพบุรีปัญญานุกูล 0 0 0 0 5 3 1 0 9
54 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 0 0 0 0 4 2 0 0 6
55 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
56 ปัญญาวุฒิกร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
57 การศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0 2 0
58 การศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
59 สอนคนตาบอด จ.ลพบุรี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
60 การศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 130 128 116 374 585 184 48 29 817