การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ระยองปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92.33 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุบลปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.67 ทอง 4
5 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86.33 ทอง 5
6 เพชรบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86.33 ทอง 5
7 น่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86 ทอง 7
8 พิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.01 ทอง 8
9 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84 ทอง 9
10 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 80.67 ทอง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.99 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83.98 ทอง 4
5 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82.66 ทอง 5
6 โสตศึกษาจังหวัดตาก สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82 ทอง 6
7 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 80.99 ทอง 7
8 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 79.32 เงิน 8
9 น่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 78.99 เงิน 9
10 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 78.33 เงิน 10
11 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 76.32 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 95.30 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.30 ทอง 4
5 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.30 ทอง 5
6 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86 ทอง 6
7 โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.60 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 98 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 97.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พิษณุโลกปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 95.33 ทอง 4
5 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93 ทอง 5
6 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92.66 ทอง 6
7 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92 ทอง 7
8 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.66 ทอง 8
9 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.66 ทอง 8
10 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90.33 ทอง 10
11 โสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90 ทอง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


ศิลปะ
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สงขลาพัฒนาปัญญา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94.48 ทอง ชนะเลิศ
2 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แพร่ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.32 ทอง 4
5 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.65 ทอง 5
6 ลพบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.65 ทอง 5
7 กาวิละอนุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.31 ทอง 7
8 เชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86.65 ทอง 8
9 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86 ทอง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อุบลปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แพร่ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.30 ทอง 4
5 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85 ทอง 5
6 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.30 ทอง 6
7 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82.60 ทอง 7
8 เพชรบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82.30 ทอง 8
9 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 79.30 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.67 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีสังวาลย์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93.65 ทอง ชนะเลิศ
2 นครสวรรค์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.64 ทอง 4
5 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.37 ทอง 5
6 โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86.32 ทอง 6
7 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.65 ทอง 7
8 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.64 ทอง 8
9 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81.98 ทอง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด (ทรงสูง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93.33 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิษณุโลกปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86.33 ทอง 4
5 พิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.34 ทอง 5
6 เศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82.66 ทอง 6
7 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81.34 ทอง 7
8 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 80.33 ทอง 8
9 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 79.33 เงิน 9
10 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 77.01 เงิน 10
11 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 75.67 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


ปฐมวัย
การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชาบดี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89 ทอง ชนะเลิศ
2 กาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แพร่ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 71 เงิน 4
5 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 70 เงิน 5
6 ชุมพรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 65 ทองแดง 6
7 อุบลปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 64 ทองแดง 7
8 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 62 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92.34 ทอง ชนะเลิศ
2 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.85 ทอง 4
5 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88 ทอง 5
6 น่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.84 ทอง 6
7 เพชรบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.50 ทอง 7
8 ลพบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.49 ทอง 8
9 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.51 ทอง 9
10 อุบลปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 0 -
11 เชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 0 -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สอนคนตาบอดกรุงเทพ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.33 ทอง ชนะเลิศ
2 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 การศึกษาคนตาบอดลำปาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87 ทอง 4
5 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.67 ทอง 5
6 ธรรมิกวิทยา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.67 ทอง 6
7 การศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 0 -
8 การศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 0 -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุบลปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92.99 ทอง ชนะเลิศ
2 เพชรบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กาวิละอนุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82.65 ทอง 4
5 แพร่ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82.65 ทอง 4
6 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 80.98 ทอง 6
7 ลพบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 80.32 ทอง 7
8 สงขลาพัฒนาปัญญา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 0 -
9 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 0 -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.98 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 0 -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


ปฐมวัย
การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาจังหวัดพังงา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 96 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92 ทอง 4
5 โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90 ทอง 5
6 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87 ทอง 6
7 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85 ทอง 7
8 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85 ทอง 7
9 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84 ทอง 9
10 พิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 76 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แพร่ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 98 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 96.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 95.33 ทอง 4
5 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 95.33 ทอง 4
6 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94.67 ทอง 6
7 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94.67 ทอง 6
8 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94.33 ทอง 8
9 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94.33 ทอง 8
10 โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94 ทอง 10
11 พิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93.67 ทอง 11
12 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93.67 ทอง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด (ทรงสูง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90.66 ทอง ชนะเลิศ
2 ศึกษาพิเศษชัยนาท สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประชาบดี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83.33 ทอง 4
5 ศรีสังวาลย์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81.33 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


ศิลปะ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สงขลาพัฒนาปัญญา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93 ทอง ชนะเลิศ
2 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประชาบดี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82.33 ทอง 4
5 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82.33 ทอง 4
6 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81.33 ทอง 6
7 เชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 80 ทอง 7
8 ปัญญาวุฒิกร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 76 เงิน 8
9 อุบลปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 76 เงิน 8
10 พิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 72.66 เงิน 10
11 ชุมพรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 71.33 เงิน 11
12 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 70.33 เงิน 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


ศิลปะ
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94.65 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีสังวาลย์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.10 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 79.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีสังวาลย์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 77.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.66 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาจังหวัดตาก สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 80.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 78.66 เงิน 4
5 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 76.99 เงิน 5
6 โสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 74.99 เงิน 6
7 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 72.65 เงิน 7
8 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 71.65 เงิน 8
9 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 68.99 ทองแดง 9
10 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 68.99 ทองแดง 9
11 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 68.99 ทองแดง 9
12 น่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 0 -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 น่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.67 ทอง ชนะเลิศ
2 อุบลปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.33 ทอง 4
5 เพชรบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.66 ทอง 5
6 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87 ทอง 6
7 ลพบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85 ทอง 7
8 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.67 ทอง 8
9 สงขลาพัฒนาปัญญา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.33 ทอง 9
10 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 80.99 ทอง 10
11 แพร่ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 78.66 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


ศิลปะ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.50 ทอง ชนะเลิศ
2 สอนคนตาบอดกรุงเทพ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.10 ทอง 4
5 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.20 ทอง 5
6 ธรรมิกวิทยา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86.80 ทอง 6
7 การศึกษาคนตาบอดลำปาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.80 ทอง 7
8 การศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 0 -
9 การศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 0 -
10 การศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 0 -
11 สอนคนตาบอด จ.ลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 0 -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


ศิลปะ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92.20 ทอง ชนะเลิศ
2 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธรรมิกวิทยา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.50 ทอง 4
5 การศึกษาคนตาบอดลำปาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.60 ทอง 5
6 การศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 0 -
7 สอนคนตาบอด จ.ลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 0 -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 น่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.31 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมพรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.31 ทอง 4
5 แพร่ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.31 ทอง 4
6 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.97 ทอง 6
7 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.65 ทอง 7
8 พิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.32 ทอง 8
9 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.32 ทอง 8
10 ระยองปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.97 ทอง 10
11 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83.31 ทอง 11
12 อุบลปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 0 -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


ปฐมวัย
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.20 ทอง ชนะเลิศ
2 ศึกษาพิเศษชัยนาท สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประชาบดี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 73.10 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90.99 ทอง ชนะเลิศ
2 นครสวรรค์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.99 ทอง 4
5 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.33 ทอง 5
6 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83.32 ทอง 6
7 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83 ทอง 7
8 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81.66 ทอง 8
9 น่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81.33 ทอง 9
10 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 80.32 ทอง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


ปฐมวัย
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เพชรบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92 ทอง ชนะเลิศ
2 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แพร่ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 79 เงิน 4
5 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 74 เงิน 5
6 กาวิละอนุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 73 เงิน 6
7 พิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 73 เงิน 6
8 อุบลปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 66 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


ศิลปะ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.31 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83.31 ทอง 4
5 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82.65 ทอง 5
6 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82.31 ทอง 6
7 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82.31 ทอง 6
8 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 77.31 เงิน 8
9 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 73.98 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.64 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีสังวาลย์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน