กำหนดการแข่งขันและรายละเอียด ซูโดกุ, คำคม, A-math, Cross Word

การแข่งขัน ซูโดกุ, คำคม, A-math, Cross Word ระดับภาค ได้เสร็จสิ้นแล้ว และทีมืี่เข้าแข่งขันแล้ว ขอให้ทางผู้เข้าแข่งขันที่เป็นตัวแทน ได้ตรวจสอบรายชื่อดังกล่าว ถ้าไม่ถูกต้องให้นำเอกสารหลักฐานที่มีการเปลี่ยนแปลง มาแสดงในวันรายงานตัวในการแข่งขัน โดยกำหนดการแข่งขันดังนี้

การแข่งขัน คำคม, A-math, Cross Word จะใช้เวลาแข่ง 2 วัน ทั้ง สพป.และ สพม.
ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 แบบพบกันหมด

การแข่งขัน ซูโดกุ จะใช้เวลาแข่งชันเพียง 1 วัน ทั้ง สพป.และสพม. ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
website ที่ใช้แข่งขัน สพป. http://www.art64.sillapa.net/sp-act/
website ที่ใช้แข่งขัน สพม. http://www.art64.sillapa.net/sm-act/

สนามที่ใช้แข่งขัน อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 ห้องประชุมสมภาพ คมสัน โรงเรียนสตรีวิทยา 2 คลิก ดูรายละเอียดและกติกาเพิ่มเติม
8.00 น. -8.30 น  รายงานตัว และลงทะเบียน
8.30 น.-9.00 น. ฟังคำชี้แจงกติกา จากรรมการ
9.00 น.เป็นต้นไป เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา
แผนที่โรงเรียนสตรีวิทยา2 กทม.
ตำแหน่งแสดงเป็นภาพโรงเรียนสตรีวิทยา2 กทม.
แผนผังบริเวณภายในโรงเรียนสตรีวิทยา 2 

 

วันเสาร์ ที่ 09 พฤษภาคม 2558 เวลา 12:46 น.