สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.กระบี่ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 31.24 เข้าร่วม 12 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  มีหลำ
2. เด็กหญิงวรนุช  โจ้งบุตร
 
1. นางสาวมนัดดา  จิตนุกูล