สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.ชุมพร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 49.85 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสสร  เสวตบุตร
2. เด็กหญิงปิยธิดา  หวะสุวรรณ
 
1. นางสมพร  มีวิเศษณ์
2. นางรัตยา  สมภูเวียง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 51.19 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวกนกพร  จันประนต
 
1. นางพวงเพ็ญ  รติวัฒน์