สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.ชุมพร 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 45.94 เข้าร่วม 11 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  ทองศิริ
2. เด็กชายศุภชัย  ศรีหะ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อธิกูล
2. นางสาวเกษรินทร์  สังขวิจิตร