สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 70.68 เงิน 6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวสุวนันท์  ใจยา
 
1. นางสาวสุริภรณ์  ผดุงโภชน์