สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 51.41 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพัฒน์   กิติศรีวรพันธุ์
2. เด็กชายวรวัฒน์  ศิริวงค์
 
1. นางสาวจันแก้ว  ชัยรัตน์
2. นายกันตวัฒน์  คำอ่อน
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 74.56 เงิน 11 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวบุญญาพร  สุภีกิตย์
 
1. นางสาวดวงเนตร  ฤทธิ์ประเสริฐ