สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กชายธนภณ  เขม่นกิจ
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  วิโรจน์เตชะ
 
1. นางสาวรัศมี  มงคล
2. นางสาวมาลินี  รัตนมาลี
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 80.23 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. นายวิศรุต  อริยขจร
 
1. นางสาวศันสนีย์  ศานติรัตนชัย
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 1. เด็กชายชนสรณ์  เติมขวัญเจริญ
2. เด็กชายณัฐพร  เสาร์แก้ว
 
1. นางสาวจริยา  ทศพร
2. นางสาวอนุสรณ์  เด็ดขาด
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายกฤษณะ  แก้วบุญไสย์
 
1. นายวิชัย  พรสิริโชคชัย
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายพิชญะ  อภิเชษฐโยธา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์  ยอดภิญญาณี
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายชยานันต์  กิตติธีรธำรง
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  ยังเสถียร