สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายถิรณัฐ  บำเหน็จพันธ์
2. เด็กชายวรากรณ์  ศิริวิกุล
 
1. นางสาวรินภัทร  บุตรศรีภูมิ
2. นางวันเพ็ญ  ทิมสูงเนิน
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 65.78 ทองแดง 8 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวคุณัญญา  ประทุมมา
 
1. นางสาวปรียานุช  หนอกกระโทก