สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 81.08 ทอง 4 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นายวรวุฒิ  มังวงศ์
 
1. นางนภาพร  วรรณภพ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 71.08 เงิน 10 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุฏิกาญณ์  ตามา
 
1. นางสาวมยุรา  มะราช