สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 53.75 เข้าร่วม 8 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงปรีชญา  แสนแสน
2. เด็กชายอัมรินทร์  พรมมา
 
1. นางเนาวรัตน์  คำเวียง
2. นายถวิล  โชติชัยพิบูล
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงเขมอัปสร  นาคสุกดี
2. เด็กหญิงเบญญาภา  นาราศิริฤกษ์
 
1. นางอนงค์ลักษณ์  มโนวงค์
2. นางประพิมพร  แสนทวีสุข
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 7 โรงเรียนปัว 1. นายธิติกร  วังกะ
 
1. นางวราจิตร  คุณสิทธิ์