สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายชัยพัฒน์  จันทร์โสดา
2. เด็กชายธนกร  วิรุณพันธ์
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  สรวลสันต์
2. นายยุทธนา  ปรังประโคน
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 76.06 เงิน 5 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ก่อแก้ว
2. เด็กหญิงธนภรณ์  แม่นปืน
 
1. นางมาลี  น้อยพลี
2. นางอุมาวดี  น้อยพลี
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 86.45 ทอง 6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวภัทราพร  ทอนศรี
 
1. นายยุทธนา  ปรังประโคน