สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  สุภัทราธร
 
1. นายภาณุวิชญ์  อินปัญญา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 63.74 ทองแดง 8 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงสุษมา  คุณวิเศษ
2. เด็กหญิงโชติกา  วัฒนธัญกิจ
 
1. นายสถาพร  วัฒนธรรม