สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 71.25 เงิน 5 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวน้ำฝน  กันนิคม
 
1. นางรุ่งนภา  พงษ์ประเสริฐ