สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 75.88 เงิน 6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายภูเบศ  คำคง
2. เด็กชายศราวุธ  ประชุมพร
 
1. นางสาวลีลา  จำมะเทวี
2. นางสาวจิราพร  ไชยชมภู