สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 76.29 เงิน 5 โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายจิรวัฒน์  จันทร์เกตุ
2. นายเจษฎา  อนนท์พันธ์
 
1. นางวรานันท์  สาครินทร์
2. นางรัตนา  ขันทโรจน์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 50.65 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ดวงทาลา
2. นางสาวสุณิตา  พรหมสันติกุล
 
1. นางอำนวย  เรืองศรี