สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ภูเก็ต 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 49.77 เข้าร่วม 11 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กหญิงด้ายไหม  สาเหล่า
2. เด็กหญิงโฮอิง  ชิน
 
1. นายไพศาล  ศรีสวัสดิ์
2. นางเนตรชนก  ทัศนกมล
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 50.77 เข้าร่วม 10 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวเพชรแพรว  อภิชาตตระกูล
 
1. นางเนตรชนก  ทัศนกมล