สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 39.72 เข้าร่วม 12 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาวพนัชกร  ฟองวิชัย
2. นางสาวรัชนี  เสดสี
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  จูมแพง