สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 81.74 ทอง 9 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กหญิงอันนา  ขวัญเกลี้ยง
 
1. นางมารศรี  ชาญกล
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 75.16 เงิน 10 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายอัสรี  หะยีสา
 
1. นางมารศรี  ชาญกล