สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 43.11 เข้าร่วม 12 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวศุภิดา  ศุภกิจธนวัฒน์
 
1. นายปนนท์  สิทธิสาร
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวนภัสสร  เพชรชะ
 
1. นางพจนา  สถาพร
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กชายวีรวิชญ์  จินดาราม
 
1. นางลดารัตน์  เมฆทันต์