สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนเวียงสระ 1. นายกรวิชญ์  เกื้อผล
 
1. นางสาววิดา  อินทร์จงจิตร
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 37.96 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. นางสาวณิชกานต์  ดำรัส
 
1. นางสาววรารัตน์  เมืองแมน