สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายนิติธร  ลายเมฆ
2. เด็กชายเทิดศักดิ์  เพชรรุ่งเจริญ
 
1. นางวัลลภา  มาเบ้า
2. นายสงกรานต์  จันทะเสน
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 97.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายปัฐวี  อำภะวา
 
1. นายสงกรานต์  จันทะเสน