สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 70.57 เงิน 7 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายชยานันต์  นาบำรุง
2. เด็กชายวรากร  เกตุมงคล
 
1. นายภูวดล  เกตุมงคล
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 64.76 ทองแดง 7 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 1. เด็กชายชาญชล  มีศรี
2. เด็กหญิงพิมพิไล  ม่วงทิม
 
1. นางสาวประทุม  ใสสีสูบ
2. นายสรศักดิ์  บุญทารมณ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ใจ  ทองปิน
 
1. นางสาวประทุม  ใสสีสูบ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85.86 ทอง 7 โรงเรียนพิชัย 1. นายกิตติศักดิ์  พุดหอมโพธิ์
 
1. นางสาวอัญชลี  จันจัด