ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยยอด สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 76.29 เงิน 5  
6 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 76.24 เงิน 6  
7 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 71.31 เงิน 7  
8 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 51.41 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 50.79 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 42.56 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 39.72 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน