หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้อง 2 17 ก.พ. 2558 09.30 - 11.30 น. เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้อง 2 18 ก.พ. 2558 09.00 - 10.30 น. เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้อง 1 18 ก.พ. 2558 09.00 - 10.30 น. เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้อง ห้อง 1 18 ก.พ. 2558 13.00 - 15.00 น. เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวที 2 18 ก.พ. 2558 13.00 - 15.00 น. เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวที 2 19 ก.พ. 2558 09.00 - 12.00 น. เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้องแข่งขัน 2 17 ก.พ. 2558 09.30 - 15.00 น. เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้องแข่งขัน 3 17 ก.พ. 2558 09.30 - 15.00 น. เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้อง 3 18 ก.พ. 2558 09.00 - 10.00 น. เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้อง 3 18 ก.พ. 2558 13.00 - 15.00 น. เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]