หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้องจูปิเตอร์ 9 และ 10 17 ก.พ. 2558 09.30-11.30 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 - 08.15 น. รายงานตัว 08.30 -09.15 น. ปฐมนิเทศและฟังคำชี้แจง 09.30 - 11.30 น. เวลา 16.00 น. ประกาศผลสอบ
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้องจูปิเตอร์ 9 และ 10 17 ก.พ. 2558 09.-30 -11.30 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 - 08.15 น. รายงานตัว 08.30 -09.15 น. ปฐมนิเทศและฟังคำชี้แจง 09.30-11.30 น. สอบ เวลา 16.00 น. ประกาศผลสอบ
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2558 09.00 - 16.30 รายงานตัวเข้าแข่่งขันเวลา 08.00 น. ณ เวทีกลางโครงงานคณิตศาสตร์
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2558 09.00 - 16.30 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.00 น. ณ เวทีกลางโครงงานคณิตศาสตร์
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2558 09.00 - 16.30 รางายตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.00 น. ณ เวทีกลางโครงงานคณิตศาสตร์
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2558 09.00 - 16.30 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.00 น. ณ เวทีกลางโครงงานคณิตศาสตร์
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี ห้องจูปิเตอร์ 9 และ 10 17 ก.พ. 2558 09.00-12.00 สอบรอบแรก 17ก.พ.58 07.30-08.15 น. รายงานตัว ณ ร.ร.นนทบุรีพิทยาคม 08.30-09.00 น. ปฐมนิเทศและชี้แจง 13.00 - 18.00 น. นร.นำเสนอผลงาน รอบแรก /สอบรอบสอง 18 ก.พ. 58 07.30-08.15 น.รายงานตัว ณ เมืองทองธานี 09.00-12.00 น.นร.นำเสนอผลงาน รอบสอง 15.00 น. ประ
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี ห้องจูปิเตอร์ 9 และ 10 17 ก.พ. 2558 09.00-12.00 สอบรอบแรก 17ก.พ.58 07.30-08.15 น. รายงานตัว ณ ร.ร.นนทบุรีพิทยาคม 08.30-09.00 น. ปฐมนิเทศและชี้แจง 13.00 - 18.00 น. นร.นำเสนอผลงาน รอบแรก /สอบรอบสอง 18 ก.พ. 58 07.30-08.15 น.รายงานตัว ณ เมืองทองธานี 09.00-12.00 น. นร.นำเสนอผลงาน รอบสอง
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้องJUPITER16 17 ก.พ. 2558 09.00-12.00 7.30-8.30 รายงานตัว 8.30-9.00 น. ฟังคำชี้แจงการแข่งขัน 15.00น.รับเกียรติบัตร
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้องJUPITER16 17 ก.พ. 2558 09.00-12.00 7.30-8.30 รายงานตัว 8.30-9.00 น. ฟังคำชี้แจงการแข่งขัน 15.00น.รับเกียรติบัตร


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]