หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวที 1 (สาระศิลปะ-นาฏศิลป์) 18 ก.พ. 2558 08.30 เป็นต้นไป 1 คณะกรรมการจะดำเนินการจับสลากลำดับที่การแข่งขัน และประกาศให้ทราบ 2. ผู้เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ทุกคน รายงานตัวเข้าร่วมแข่งขัน ณ เวที ในวันแข่งขันก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวที 1 (สาระศิลปะ-นาฏศิลป์) 18 ก.พ. 2558 12.00 เป็นต้นไป 1 คณะกรรมการจะดำเนินการจับสลากลำดับที่การแข่งขัน และประกาศให้ทราบ 2. ผู้เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ทุกคน รายงานตัวเข้าร่วมแข่งขัน ณ เวที ในวันแข่งขันก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวที 2 (สาระศิลปะ-นาฏศิลป์) 18 ก.พ. 2558 12.00 เป็นต้นไป 1 คณะกรรมการจะดำเนินการจับสลากลำดับที่การแข่งขัน และประกาศให้ทราบ 2. ผู้เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ทุกคน รายงานตัวเข้าร่วมแข่งขัน ณ เวที ในวันแข่งขันก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวที 2 (สาระศิลปะ-นาฏศิลป์) 18 ก.พ. 2558 15.30 เป็นต้นไป 1 คณะกรรมการจะดำเนินการจับสลากลำดับที่การแข่งขัน และประกาศให้ทราบ 2. ผู้เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ทุกคน รายงานตัวเข้าร่วมแข่งขัน ณ เวที ในวันแข่งขันก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวที 3 (สาระศิลปะ-นาฏศิลป์) 18 ก.พ. 2558 15.30 เป็นต้นไป 1 คณะกรรมการจะดำเนินการจับสลากลำดับที่การแข่งขัน และประกาศให้ทราบ 2. ผู้เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ทุกคน รายงานตัวเข้าร่วมแข่งขัน ณ เวที ในวันแข่งขันก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวที 3 (สาระศิลปะ-นาฏศิลป์) 18 ก.พ. 2558 08.30 เป็นต้นไป 1 คณะกรรมการจะดำเนินการจับสลากลำดับที่การแข่งขัน และประกาศให้ทราบ 2. ผู้เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ทุกคน รายงานตัวเข้าร่วมแข่งขัน ณ เวที ในวันแข่งขันก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวที 1 (สาระศิลปะ-นาฏศิลป์) 18 ก.พ. 2558 15.30 เป็นต้นไป 1 คณะกรรมการจะดำเนินการจับสลากลำดับที่การแข่งขัน และประกาศให้ทราบ 2. ผู้เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ทุกคน รายงานตัวเข้าร่วมแข่งขัน ณ เวที ในวันแข่งขันก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวที 2 (สาระศิลปะ-นาฏศิลป์) 19 ก.พ. 2558 09.00 เป็นต้นไป 1 คณะกรรมการจะดำเนินการจับสลากลำดับที่การแข่งขัน และประกาศให้ทราบ 2. ผู้เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ทุกคน รายงานตัวเข้าร่วมแข่งขัน ณ เวที ในวันแข่งขันก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวที 3 (สาระศิลปะ-นาฏศิลป์) 19 ก.พ. 2558 12.00 เป็นต้นไป 1 คณะกรรมการจะดำเนินการจับสลากลำดับที่การแข่งขัน และประกาศให้ทราบ 2. ผู้เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ทุกคน รายงานตัวเข้าร่วมแข่งขัน ณ เวที ในวันแข่งขันก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวที 1 (สาระศิลปะ-นาฏศิลป์) 19 ก.พ. 2558 12.00 เป็นต้นไป 1 คณะกรรมการจะดำเนินการจับสลากลำดับที่การแข่งขัน และประกาศให้ทราบ 2. ผู้เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ทุกคน รายงานตัวเข้าร่วมแข่งขัน ณ เวที ในวันแข่งขันก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน 1 ชั่วโมง


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]