หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 17 ก.พ. 2558 09.00-10.30 เวลารายงานตัว 08.15-08.45
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 17 ก.พ. 2558 10.30-12.00 เวลารายงานตัว 09.30-10.00
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2558 11.00-12.30 เวลารายงานตัว 10.00-10.30
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2558 15.00-16.30 เวลารายงานตัว 14.00-14.30
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2558 13.30-14.30 เวลารายงานตัว 12.30-13.00
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2558 14.30-17.00 เวลารายงานตัว 13.30-14.00
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 19 ก.พ. 2558 09.00-15.00 เวลารายงานตัว 08.15-08.45
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 19 ก.พ. 2558 09.00-15.00 เวลารายงานตัว 08.15-08.45
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 17 ก.พ. 2558 13.00-17.00 เวลารายงานตัว 12.15-12.45
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 17 ก.พ. 2558 13.00-17.00 เวลารายงานตัว 12.15-12.45
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องจูปิเตอร์ 8 19 ก.พ. 2558
ลำดับที่ 1 - 12
08.30-12.00 กำหนดลงทะเบียนเวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องแข่งขัน ผู้เแข่งขันทุกคนต้องเตรียมเอกสารมาแสดงให้ครบถ้วน ประกอบด้วย บัตรประจำตัวผู้แข่งขัน (ติดรูปถ่ายเรียบร้อย), สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาตารางสอนเทอม 2 ปีการศึกษา 2557, และสำเนา ป.พ.1 ที่นายทะเบียนโรงเรียนเซ็น
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องจูปิเตอร์ 8 17 ก.พ. 2558
ลำดับที่ 1 - 12
13.00-14.30 กำหนดลงทะเบียนเวลา 12.30 น. ณ บริเวณหน้าห้องแข่งขัน ผู้เแข่งขันทุกคนต้องเตรียมเอกสารมาแสดงให้ครบถ้วน ประกอบด้วย บัตรประจำตัวผู้แข่งขัน (ติดรูปถ่ายเรียบร้อย), สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาตารางสอนเทอม 2 ปีการศึกษา 2557, และสำเนา ป.พ.1 ที่นายทะเบียนโรงเรียนเซ็น
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องจูปิเตอร์ 8 17 ก.พ. 2558
ลำดับที่ 1 - 12
14.00-16.30 กำหนดลงทะเบียนเวลา 13.30 น. ณ บริเวณหน้าห้องแข่งขัน ผู้เแข่งขันทุกคนต้องเตรียมเอกสารมาแสดงให้ครบถ้วน ประกอบด้วย บัตรประจำตัวผู้แข่งขัน (ติดรูปถ่ายเรียบร้อย), สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาตารางสอนเทอม 2 ปีการศึกษา 2557, และสำเนา ป.พ.1 ที่นายทะเบียนโรงเรียนเซ็น
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องจูปิเตอร์ 8 18 ก.พ. 2558
ลำดับที่ 1 - 12
10.00-12.00 กำหนดลงทะเบียนเวลา 9.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องแข่งขัน ผู้เแข่งขันทุกคนต้องเตรียมเอกสารมาแสดงให้ครบถ้วน ประกอบด้วย บัตรประจำตัวผู้แข่งขัน (ติดรูปถ่ายเรียบร้อย), สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาตารางสอนเทอม 2 ปีการศึกษา 2557, และสำเนา ป.พ.1 ที่นายทะเบียนโรงเรียนเซ็นร
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องจูปิเตอร์ 8 18 ก.พ. 2558
ลำดับที่ 1 - 12
13.30-16.30 กำหนดลงทะเบียนเวลา 12.30 น. ณ บริเวณหน้าห้องแข่งขัน ผู้เแข่งขันทุกคนต้องเตรียมเอกสารมาแสดงให้ครบถ้วน ประกอบด้วย บัตรประจำตัวผู้แข่งขัน (ติดรูปถ่ายเรียบร้อย), สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาตารางสอนเทอม 2 ปีการศึกษา 2557, และสำเนา ป.พ.1 ที่นายทะเบียนโรงเรียนเซ็น
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2558 09.00-12.00 เวลารายงานตัว 08.15-08.45
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2558 09.00-12.00 เวลารายงานตัว 08.15-08.45


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]