หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.กระบี่ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 252 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 11 21 16
2 2259 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0
3 2260 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา 0 0 0
4 2261 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ 0 0 0
5 256 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 3 8 6
6 309 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 1 3 2
7 316 โรงเรียนพนมเบญจา 4 14 6
8 2265 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 0 0 0
9 346 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 2 6 4
10 376 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 1 8 3
11 382 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา 2 3 3
12 391 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 17 70 21
13 393 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 4 14 8
14 2268 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 0 0 0
15 405 โรงเรียนเมืองกระบี่ 6 19 11
16 412 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 2 6 3
17 2262 โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ 0 0 0
18 2263 โรงเรียนภูมิสวรรค์ 0 0 0
19 2264 โรงเรียนมุสลิมวังทอง 0 0 0
20 2266 โรงเรียนวิทยาการอิสลาม 0 0 0
21 2267 โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์ 0 0 0
22 2308 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ 1 1 1
23 2269 โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ 0 0 0
รวม 54 173 84
257

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]