หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ชัยนาท 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 727 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 2 4 3
2 737 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 4 12 8
3 1496 โรงเรียนวัดสิงห์ 0 0 0
4 1497 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 0 0 0
5 1498 โรงเรียนสรรพยาวิทยา 0 0 0
6 1499 โรงเรียนสาครพิทยาคม 0 0 0
7 1500 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 0 0 0
8 1501 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 0 0 0
9 946 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1 3 2
10 1502 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 0 0 0
11 843 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1 3 2
รวม 8 22 15
37

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]