หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 425 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1 1 1
2 2149 โรงเรียนคอนสวรรค์ 0 0 0
3 2150 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 0 0 0
4 457 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 4 8 6
5 514 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 2 4 3
6 522 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 2 2 2
7 2151 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 0 0 0
8 601 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 5 12 7
9 2152 โรงเรียนสามหมอวิทยา 0 0 0
10 634 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 3 8 6
11 2154 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 0 0 0
12 683 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 1 1
13 700 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1 1 1
14 2153 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 0 0 0
รวม 19 37 27
64

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]