หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 466 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1 1 1
2 2163 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 0 0 0
3 2164 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 0 0 0
4 2162 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 0 0 0
5 487 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1 3 2
6 2165 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 0 0 0
7 632 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1 2 2
8 2166 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 0 0 0
9 671 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1 3 2
10 2168 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 0 0 0
11 2167 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 0 0 0
รวม 4 9 7
16

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]