หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.ชุมพร 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1221 โรงเรียนครนพิทยาคม 0 0 0
2 268 โรงเรียนชลธารวิทยา 1 3 2
3 1222 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 0 0 0
4 1223 โรงเรียนนาสักวิทยา 0 0 0
5 312 โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 1 3 2
6 1224 โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 0 0 0
7 1226 โรงเรียนละแมวิทยา 0 0 0
8 368 โรงเรียนสวนศรีวิทยา 6 13 9
9 369 โรงเรียนสวีวิทยา 2 16 6
10 1228 โรงเรียนเขาทะลุุพิทยาคม 0 0 0
11 1229 โรงเรียนเมืองหลังสวน 0 0 0
12 1225 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 0 0 0
13 1227 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 0 0 0
รวม 10 35 19
54

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]