หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 012 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 3 6 5
2 1139 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 0 0 0
3 024 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 10 22 16
4 151 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1 1 1
5 156 โรงเรียนสันติวิทยา 1 1 1
6 162 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 6 8 7
7 163 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1 1 1
8 1161 โรงเรียนหัวยสักวิทยาคม 0 0 0
9 1163 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 0 0 0
10 1165 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 0 0 0
11 219 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 4 6 5
12 1167 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 0 0 0
รวม 26 45 36
81

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]