หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 044 โรงเรียนนครวิทยาคม 1 1 1
2 1142 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 0 0 0
3 1149 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 0 0 0
4 090 โรงเรียนพานพิทยาคม 3 7 5
5 1153 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 0 0 0
6 131 โรงเรียนวัฒนศึกษา 1 3 1
7 134 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 2 2 2
8 1166 โรงเรียนเรืองปัญญา 0 0 0
9 1170 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 0 0 0
10 1171 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 0 0 0
11 236 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1 20 5
รวม 8 33 14
47

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]