หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 019 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1 15 4
2 1140 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 0 0 0
3 061 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1 1 1
4 1145 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 0 0 0
5 1146 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 0 0 0
6 1147 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 0 0 0
7 1148 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 0 0 0
8 1151 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 0 0 0
9 1154 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 0 0 0
10 155 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1 3 1
11 235 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 3 12 5
12 1172 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 0 0 0
รวม 6 31 11
42

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]