หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 4]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1135 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 0 0 0
2 1136 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 0 0 0
3 1143 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 0 0 0
4 084 โรงเรียนพญาเม็งราย 2 4 2
5 1155 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 0 0 0
6 1162 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 0 0
7 197 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1 1 1
8 211 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 2 6 4
9 223 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1 3 2
10 229 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1 3 2
11 1175 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 0 0 0
รวม 7 17 11
28

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]