หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1 1 1
2 021 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 2 6 3
3 103 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 12 20 18
4 132 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 2 2 2
5 154 โรงเรียนสันกำแพง 3 6 4
6 177 โรงเรียนหอพระ 2 3 3
7 023 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 6 53 11
8 071 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 3 2 2
9 164 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 2 32 6
10 999 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 0 0 0
11 220 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 1 1
12 240 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 1 1
รวม 35 127 52
179

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]