หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 048 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 3 5 4
2 087 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 3 5 4
3 153 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1 3 2
4 1001 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 0 0 0
5 1002 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 0 0 0
6 232 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1 5 2
7 1000 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา 0 0 0
รวม 8 18 12
30

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]