หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1004 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 0 0 0
2 1005 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 0 0 0
3 184 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1 5 2
4 1009 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 0 0 0
5 224 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1 2 2
6 1011 โรงเรียนไชยปราการ 0 0 0
7 1003 โรงเรียนฉื้อจี้ 0 0 0
8 1006 โรงเรียนรังษีวิทยา 0 0 0
9 1007 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 0 0 0
10 1010 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 0 0 0
11 111 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1 16 5
12 1008 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 0 0 0
รวม 3 23 9
32

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]