หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 263 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 1 1
2 272 โรงเรียนดรุโณทัย 1 2 1
3 276 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 2 4 4
4 2276 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 0 0 0
5 277 โรงเรียนตรังวิทยา 1 2 2
6 2277 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 0 0 0
7 2278 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 0 0 0
8 2279 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 0 0 0
9 301 โรงเรียนน้ำผุด 1 2 1
10 303 โรงเรียนบูรณะรำลึก 4 11 6
11 2280 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 0 0 0
12 311 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 2 1
13 2281 โรงเรียนพรศิริกุล 0 0 0
14 332 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 5 31 6
15 337 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 4 8 6
16 352 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 4 5 5
17 353 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1 3 2
18 365 โรงเรียนสภาราชินี 2 2 2 2
19 366 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 6 9 8
20 2282 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 0 0 0
21 383 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 2 6 4
22 2283 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 0 0 0
รวม 35 88 49
137

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]