หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 248 โรงเรียนกันตังพิทยากร 2 17 6
2 249 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1 1 1
3 265 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 4 21 8
4 2270 โรงเรียนบางดีวิทยาคม 0 0 0
5 2271 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 0 0 0
6 2272 โรงเรียนประชาวิทยา 0 0 0
7 340 โรงเรียนรัษฎา 4 8 8
8 2273 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 0 0 0
9 2274 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 0 0 0
10 373 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 2 6 4
11 377 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1 32 8
12 389 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1 10 3
13 390 โรงเรียนห้วยยอด 3 11 6
14 2275 โรงเรียนในเตาพิทยาคม 0 0 0
รวม 18 106 44
150

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]