หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1115 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 0 0 0
2 065 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1 3 2
3 1116 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 0 0 0
4 1117 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 0 0 0
5 025 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 3 7 5
6 042 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1 1 1
7 085 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1 1 1
8 145 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 5 50 14
9 1121 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 0 0 0
10 1123 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 0 0 0
11 1124 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 0 0 0
12 1125 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 0 0 0
13 1118 โรงเรียนภัทรวิทยา 0 0 0
14 1119 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 0 0 0
15 1120 โรงเรียนอนุกูลวิทยา 0 0 0
16 1122 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 0 0 0
17 1126 โรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา 0 0 0
รวม 11 62 23
85

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]