หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.นครนายก 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1672 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 0 0 0
2 761 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1 1 1
3 1673 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 0 0 0
4 1674 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 0 0 0
5 1675 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 0 0 0
6 1677 โรงเรียนองครักษ์ 0 0 0
7 1678 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 0 0 0
8 976 โรงเรียนเมืองนครนายก 1 1 1
9 1676 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 0 0 0
รวม 2 2 2
4

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]