หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 710 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 2 1
2 718 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 2 13 2
3 1631 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 0 0 0
4 1633 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 0 0 0
5 1634 โรงเรียนบางเลนวิทยา 0 0 0
6 1635 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 0 0 0
7 817 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 3 4 4
8 1636 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 0 0 0
9 874 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 6 28 11
10 1638 โรงเรียนสถาพรวิทยา 0 0 0
11 1639 โรงเรียนสามพรานวิทยา 0 0 0
12 1641 โรงเรียนเพิ่มวิทยา 0 0 0
13 1632 โรงเรียนนักบุญเปโตร 0 0 0
14 769 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 3 12 6
15 837 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 2 2
16 1637 โรงเรียนสกลวิทยา 0 0 0
17 926 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 3 82 18
18 1640 โรงเรียนเจี้ยนหัว 0 0 0
รวม 19 143 44
187

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]