หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1361 โรงเรียนราชวินิต 0 0 0
2 1356 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 0 0 0
3 745 โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 10 4
4 1357 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 0 0 0
5 765 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 2 45 10
6 1433 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 0 0 0
7 782 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 4 10 6
8 784 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 1 10 4
9 799 โรงเรียนปทุมคงคา 2 3 3
10 810 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1 10 3
11 1358 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 0 0 0
12 1359 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 0 0 0
13 825 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 1 1
14 826 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 4 8 5
15 1434 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 0 0 0
16 1360 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 0 0 0
17 842 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1 1 1
18 851 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1 8 3
19 853 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 2 6 4
20 2309 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1 3 1
21 863 โรงเรียนวัดบวรมงคล 2 2 2
22 866 โรงเรียนวัดราชบพิธ 4 10 6
23 870 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 2 2 2
24 889 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 2 8 3
25 1435 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 0 0 0
26 893 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 2 9 5
27 896 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 2 2 2
28 906 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 3 5 4
29 1362 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 0 0 0
30 924 โรงเรียนสิริรัตนาธร 2 2 2
31 945 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 1 3 2
32 1363 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 0 0 0
33 957 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 11 15 12
34 1436 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 0 0 0
35 959 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 2 4 4
36 1437 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 0 0 0
37 965 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 6 31 6
38 1438 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 0 0 0
39 1364 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา 0 0 0
รวม 61 208 95
303

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]